+34 93 837 40 72 info@segsa.es

APARELLS A PRESSIÓ

Realitzem instal·lacions, legalitzacions, reparacions i manteniments d’instal·lacions i equips a pressió, categoria EIP2:

• Instal·lacions pneumàtiques per al transport de fluids a pressió. Aire comprimit.
• Compressors d’aire comprimit amb o sense calderín.
• Calderes d’aigua calenta i d’aigua sobre escalfada.
• Calderes de vapor.