+34 93 837 40 72 info@segsa.es

ESTACIONS DE SERVEI

Li oferim assessorament tècnic en el disseny de noves estacions de servei, ampliacions i reformes, així com l’execució de la instal·lació.

Realitzem instal·lacions petrolíferes segons la normativa LA MEVA-IP 04, així com totes les instal·lacions complementàries que componen una estació de servei, tals com: instal·lacions elèctriques, lampisteria, climatització, sistemes i cablejats de xarxes de veu i dades,…). Veure apartat Instal·lacions industrials.

Ens encarreguem tant de la legalització de totes les nostres instal·lacions, com del manteniment de les mateixes, tal com descriu la normativa LA MEVA-IP 04.

TENS ALGUNA CONSULTA?