+34 93 837 40 72 info@segsa.es

Desgasificació i clausura de tancs i dipòsits

Com a empresa mantenidora i reparadora amb autorització REREP cat. 3, realitzem la desgasificació de dipòsits de combustible i altres líquids perillosos, ja sigui per a la comprovació de l’estat dels dipòsits com per la clausura dels mateixos.

Per això disposem d’un procediment documentat propi, on es prioritza la seguretat en la realització dels treballs i la minimització de residus.
L’equip tècnic encarregat de realitzar els treballs compta amb formació en espais confinats i en ambients explosius o inflamables. També disposa de totes les eines i mitjans per a la correcta i segura realització d’aquests. (Equip oxigen autònom, trípode, arnesos, detectors de gasos, il·luminació i ventilació antideflagrant)

TENS ALGUNA CONSULTA?