+34 93 837 40 72 info@segsa.es

Proves d’estanquitat

Les instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers enterrades, ja siguin pel consum propi o per la venta de carburant, han d’estar periòdicament sotmeses a la realització de probes d’estanqueïtat per comprovar el correcte funcionament d’aquestes i evitar així, possibles vessaments i contaminació al subsòl.

Realitzem proves d’estanquitat a dipòsits i canonades claus en mà a tot Espanya.

Existeixen dos mètodes de realització de les probes d’estanqueïtat amb producte o sense producte, depenent del mètode, la periodicitat de la proba varia.

Clase d'instal·lació Dipòsit sense producte Dipòsit amb producte
Consum propi: MI-IP03 5 Anys 10 Anys
Subministrament a vehicles: MI-IP04 1 Any 5 Anys

Proves d’estanquitat en canonades aèries/enterrades

La instal·lació es sotmetrà a una proba pneumàtica a una pressió manomètrica de 30kPa (0,3 kg/cm2) durant un període de 15 min, si la pressió es manté estable la proba es considerarà satisfactòria.

Proves d’estanquitat en dipòsits i tancs:

Tal i com indiquen les normes de referència MI-IP03, MI-IP04: “El sistema per a realitzar la proba d’estanqueïtat ha de garantitzar la detecció d’una fuga de 100 ml/h i ha d’estar avaluat amb el procediment indicat en l’informe UNE 53.968.

Es necessari que la proba sigui certificada per un organisme competent (OCA) i que en el moment de realització d’aquesta la instal·lació es trobi al dia d’obligacions com manteniments, inspeccions, etc. El procediment a seguir per la realització de la proba AMB o SENSE PRODUCTE en el tanc és:

  • Introduir al dipòsit dos sensors ultrasònics, un d’ells s’encarregarà d’analitzar la part aèria i l’altre la líquida. Una vegada taponades les canonades, es prendran valors de referència sense que existeixin fonts de soroll o interferències
  • Provocar una depressió al tanc mitjançant una bomba de buit. Una vegada hi hagi depressió tornar a prendre els valors. El programa els examinarà i ens donarà un resultat definitiu de la prova.

DESCARREGA’T LA FITXA TÈCNICA

TENS ALGUNA CONSULTA?