+34 93 837 40 72 info@segsa.es

CERTIFICACIONS

Segsa està inscrita i autoritzada pel departament d’indústria de totes les comunitats autònomes per a la realització i certificació de diferents instal·lacions.

L’empresa a través de l’experiència adquirida en instal·lacions petrolíferes i altres instal·lacions industrials de líquids i matèries perilloses, aquesta especialment conscienciada amb la seguretat laboral i mediambiental.

És per això que tots els nostres operaris i personal subcontractat disposen de cursos bàsics i específics en riscos laborals (risc elèctric, treballs en altura, espais confinats, plataformes elevadores,…). Els tècnics i el personal al comandament disposen del titulo de recurs preventiu, i controlen que els procediments dels treballs siguin correctes i assegurances.

Conscients de la importància de la qualitat en el futur de la nostra companyia, en l’actualitat ens trobem en procés d’obtenció de la ISO 9100.

DESCRIPCIÓ

CODI

NIRI

DESCRIPCIÓ · CODI · NIRI

Registre d’Empresa Acreditada sector de la construcció de Catalunya

REA

9000008225

Registre d’Empresa Acreditada sector de la construcció de Catalunya

PPL

ERIC 080112784

Empresa instal·ladora d’instal·lacions petrolíferes de categoria 1

REIP-1

080163686

Empresa instal·ladora d’instal·lacions petrolíferes de categoria 2

080163686

Empresa instal·ladora d’instal·lacions petrolíferes de categoria 3

080163686

Empresa instal·ladora i mantenedora d’instal·lacions tèrmiques als edificis

080163686

Empresa instal·ladora d’electricitat cat.especialista

080163686

Empresa instal·ladora d’equips a pressió

EIP

080112784

Empresa instal·ladora de sistemes de telecomunicacions tipus A

21041

Empresa transportista de residus perillosos

0800543986

Empresa transportista de residus NO perillosos

0800543986

TENS ALGUNA CONSULTA?