+34 93 837 40 72 info@segsa.es

TRACTAMENT DEL COMBUSTIBLE

La degradació del combustible és inevitable, s’accelera per canvis en la temperatura, presència d’aigua, contaminació microbiana i l’exposició a calor i altes pressions presents en els sistemes d’injecció dels motors i grups.

A Segsa disposem d’un sistema mòbil de neteja de tancs amb el qual reacondicionem, estabilitzem i filtrem dièsel, biocombustibles, gasolina, olis lleugers i líquid hidràulic. Aquest sistema elimina l’aigua, el sediment i el llot que s’acumula en els tancs sense necessitat d’entrar a l’interior. Es realitza tot el procés filmant l’interior del diposito amb una càmera TV condicionada per a treballs amb hidrocarburs.

Realitzem neteges de dipòsits i tancs de combustible (gasoil, gasolina, olis,…) amb equips d’extracció de llots i microfiltració sense necessitat d’entrar a l’interior.

El procediment que utilitzem per a la realització dels treballs:

 

  • Succió de llots d’hidrocarburs i aigua del fons amb equip d’aspiració per buit.
  • Aspiració del gasoil net i magatzematge en un dipòsit provisional.
  • Pulverización del gasoil residual sobre les parets del tanc per desenganxar les restes de sediments i fang.
  • Extracció dels residus (llots, fang, aigua…), emmagatzematge, transport i gestió.
  • Transvasament del combustible donis del dipòsit provisional al tanc, realitzant al mateix temps un procés de micro filtratge.

La realització d’una neteja periòdica dels seus dipòsits o tancs li ajudarà a protegir els seus motors i calderes, a reduir les seves emissions i a disminuir els costos de manteniment.

Realitzem neteges de dipòsits de maquinària pesada, camions, vehicles especials, tancs de consum propi, dipòsits de grans capacitats, tancs de gasolineres, embarcacions…

TENS ALGUNA CONSULTA?