+34 93 837 40 72 info@segsa.es

NETEJA DE TANCS

A Segsa realitzem la neteja interior de tancs de combustible ( gasoil, dièsel, biodiesel, gasolina, …), treballem per a diferents clients i intentem adaptar els nostres serveis a les seves necessitats.

Realitzem des de la neteja de tancs i dipòsits de gasolineres, fins a petits dipòsits de particulars o comunitats de veïns.

Per a la neteja de tancs i dipòsits des de l’interior.

Neteja i desgasificat de dipòsits i tancs de combustible.

El procediment utilitzat habitualment en els nostres treballs de neteja és el següent.

  • Aspiració del gasoil net i magatzematge en un dipòsit provisional.
  • Desgasificació de la boca d’home i obertura de la tapa del diposito o tanc.
  • Entrada a l’interior del tanc o diposito per a la neteja i aspiració de llots.
  • Neteja amb aigua a pressió i detergents de les parets del tanc.
  • Extracció dels residus (llots, fang, aigua…), emmagatzematge, transport i gestió. Depenent de la quantitat utilitzem un equip compacte o camions mixts amb depressors ADR.
  • Transvasament del combustible donis del dipòsit provisional al tanc, realitzant una al mateix temps un procés de micro filtratge.

La realització de neteges periòdiques de dipòsits i tancs ajuda a protegir motors i calderes, a reduir les seves emissions i a disminuir els costos de manteniment, també evita fissures en els tancs.

TENS ALGUNA CONSULTA?