+34 93 837 40 72 info@segsa.es

GESTIÓ DE RESIDUS I MEDI AMBIENT

Segsa com a empresa compromesa amb el medi ambient, es troba inscrita com a transportista de residus tant perillosos com no perillosos en la majoria de les CCAA, tenint contractes de gestió amb les principals empreses de gestió de residus a nivell nacional. Podent així oferir serveis i solucions de forma global i sense la dependència d’altres industrials.

Ens encarreguem de la gestió i transport dels residus perillosos i no perillosos de les activitats industrials o de serveis dels nostres clients, com: llots de tancs i dipòsits d’hidrocarburs, aigües de separadors d’hidrocarburs, aigües de safaretjos de vehicles, llots de fosses sèptiques…

A més podem oferir un servei d’actuació immediata en cas d’emergències mediambientals com a fugides, vessis i abocaments d’hidrocarburs, realitzant una contenció i neteja ràpida de l’abocament mitjançant mitjans tècnics i humans i realitzant la gestió dels residus obtinguts evitant així la contaminació del mitjà.

En aquells accidents on s’hagi produït una contaminació del subsòl amb hidrocarburs o derivats, serà necessària remediació de sòls contaminats.

Els passos a seguir seran els següents:

  • Realització d’un estudi de la zona afectada i determinació de les mesures a prendre
  • Obtenció de mostres, anàlisis de contaminants i avaluació del risc
  • Realització d’un estudi i pla de remediació
  • Implantació de les mesures de descontaminació del sòl

TENS ALGUNA CONSULTA?