+34 93 837 40 72 info@segsa.es

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Segsa com a Empresa de Serveis Energètics (AQUEST), ofereix un contracte de “Serveis Energètics”, que assumeix les funcions de la compra i gestió de l’energia i el manteniment reparació i actualització de la instal·lació corresponent, materialitzant-se en un “contracte de serveis energètics”, en el qual es condiciona el pagament dels serveis prestats, a l’obtenció d’un benestar tèrmic i d’estalvi i eficiència energètica verificable.

El procediment utilitzat per a la millora de l’eficiència de les seves instal·lacions és el següent:

FASE 1

Realització d’una auditoria energètica per determinar les oportunitats de reducció de consums energètics i les garanties d’estalvi.

FASE 2

Disseny del projecte, establiment de garanties d’estalvi i sol·licitud de subvencions. (Existeixen subvencions i ajudes a fons perdut, d’entre el 25 i el 50% de la inversió total).

FASE 3

Implantació del projecte i les mesures d’estalvi i eficiència energètica descrites:

  • Mesures en il·luminació: Substitució de llums per altres de més eficients (LED), instal·lació d’estabilitzadors-reductors de flux, substitució de balastos electromagnètics per balastos electrònics, instal·lació de detectors de presència o instal·lació de sistemes de control d’enllumenat.
  • Mesures en climatització: Substitució d’equips convencionals i ineficients per equips eficients, millores d’aïllament, la millora de la regulació, la combinació dels equips actuals amb uns altres que usen de fonts d’energies renovables com la solar, la geotèrmica o la biomassa.
  • Mesures en àrees de producció: Substitució de motors convencionals per motors d’alta eficiència, instal·lació d’estabilitzadors de tensió, variadors de freqüència, etc.
  • Tarificació: optimització de la factura elèctrica mitjançant la correcció del factor de potència de la instal·lació, determinació de l’índex o valor adequat de l’energia reactiva, correcció de la potència de contractació adequada a la instal·lació i la modificació de tarifes.

FASE 4

Gestió, manteniment i control periòdic de consums i objectius.

TENS ALGUNA CONSULTA?